В пределах наших интернет-сервисов мы применяем файлы cookies (куки-файлы). Мы употребляем cookies, чтобы понять, каким образом потребители пользуются сайтом и приспособить его так, чтобы пользование ним было для них более приятным и более интересным. Мы применяем cookies также в рекламных и статистических целях. Файлы cookies могут также применяться рекламодателями, сотрудничающими с нами, а также исследовательскими фирмами. В любой момент вы можете изменить свои установки, касающиеся cookies. Пользование нашими интернет-сервисами без изменения установок, касающихся cookies, означает, что они будут помещены в вашем периферийном устройстве. Подробная информация, касающаяся применения cookies, в том числе - возможности выполнения изменения установок по части cookies, вы найдете в нашей "Политике частных данных". X

Юридические предупреждения zastrzeżęnia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego FORIS są zastrzeżone na rzecz Garbalinski Polska Maszyny, Technika Okienna i Drzwiowa Spółka z o.o. w Poznaniu. Żaden z elementów serwisu, jak również zawarte w serwisie treści nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody Garbalinski Polska Spółka z o.o. Użytkownik ma prawo do pobierania i drukowania stron serwisu lub ich fragmentów wyłącznie na potrzeby własne.

Garbalinski Polska na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Garbalinski Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z korzystaniem z serwisu oraz informacji w nim zawartych ponosi użytkownik. Garbalinski Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód będących następstwem korzystania z serwisu FORIS.